Afbeelding

 

Brand >

Brand

Veel mensen denken dat het hen niet overkomt. Toch ontstaat brand vaker dan de meeste mensen denken. Brand veroorzaakt vaak enorme economische en emotionele schade. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om economische schade te beperken en de in het pand aanwezige mensen in veiligheid te kunnen brengen. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen.

De veiligheid kan worden vergroot door technische maatregelen te nemen, zoals installatie van goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of sprinklers. Ook organisatorische maatregelen kunnen bijdragen aan meer veiligheid, bijvoorbeeld door het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Voor uw brandveiligheid, zowel technisch als organisatorisch, kunt u terecht bij SuurS & co. Wij nemen u graag alle zorgen uit handen.

Bericht:Contact

Kombuisweg 13
1041 AV Amsterdam
tel: 020-3209146
fax:020-6235711
e-mail: info@suurs-co.nl