Afbeelding

 

Brand > Onderhoud, service en beheer

Onderhoud, service en beheer

Onderhoud
Het is wettelijk verplicht om jaarlijkse alle apparatuur die te maken heeft met de (brand)veiligheid te onderhouden. Dit betreft brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting. Wij zijn uw partner om dit onderhoud voor u te verzorgen.
 
Beheer
Suurs & Co Beschikt over de juiste mensen met de juiste opleiding om het beheer voor u geheel uit handen te nemen. Ons motto is: brandveiligheid, wij ontzorgen. Wij voeren de maandelijks verplichte testen van de apparatuur voor u uit, houden het logboek bij en onderhouden de contacten met brandweer en meldkamer(s).
 
Service/ storingdienst
Met ons servicecontract bieden wij u 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning.
Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen van brandweer of verzekering.

Bericht:Contact

Kombuisweg 13
1041 AV Amsterdam
tel: 020-3209146
fax:020-6235711
e-mail: info@suurs-co.nl