Afbeelding

 

Camera > Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Het verwerken van beelden verkregen met particulier cameratoezicht valt onder de Wbp. Het college bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens ingevolge de Wbp. (Wet bescherming persoonsgegevens.)

Het gebruik van cameratoezicht is verder geregeld in het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens (VB). Artikel 38 VB bepaalt onder welke voorwaarden de meldingsverplichting van artikel 27 van de Wbp voor het videocameratoezicht niet van toepassing is.

Tips bij cameratoezicht:
• Bezoekers attenderen op het gebruik van camera’s door bordjes bij de entree;
• Personeel attenderen op het gebruik van camera's
• Beelden maximaal 24 uur bewaren, bij een incident 7 dagen bewaren;
• Stel een procedure op die de integriteit en exclusiviteit van het bandmateriaal waarborgen.

Bericht:Contact

Kombuisweg 13
1041 AV Amsterdam
tel: 020-3209146
fax:020-6235711
e-mail: info@suurs-co.nl